Konferencja inauguracyjna

10 lipca 2008

Dnia 2 lipca w „Centrum Promocji Dialogu, Współpracy Kulturalnej i Edukacji” imienia Abdullaha Bin Abdulaziza Al Sauda w Janikowie, odbyła się konferencja inauguracyjna projektu systemowego „Poznaj siebie – inwestuj w siebie”.

Projekt ten realizowany jest przez M – GOPS w Janikowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Organizatorem konferencji była Fundacja Ekspert – Kujawy, która jest partnerem realizacji niniejszego projektu.

Konferencję otworzyła Dorota Rutkowska, doradca zawodowy Fundacji Ekspert – Kujawy, która przywitała dostojnych gości, wśród których byli:
Zastępca Burmistrza Miasta Janikowo – Jacek Duma, Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Janikowie – Grzegorz Wesołowski, 
Księgowa projektu – Hanna Sobańska, Zespół projektowy – Izabela Matuszak, Karolina Janowczyk, Joanna Fabiszak,  Aneta Płuciennik,
Pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janikowie, Pracownicy Socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakości.
Na konferencję przybyli także uczestnicy projektu „Poznaj siebie – inwestuj w siebie”.

Prelegentami na konferencji byli: Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janikowie – Izabela Matuszak, Specjalista ds. Funduszy Unijnych Fundacji Ekspert – Kujawy – Jarosław Napierała, Zastępca Burmistrza Miasta Janikowo – Jacek Duma, Specjalista Pracy Socjalnej – Aneta Płuciennik, Kierownik Kujawskiego Biura Karier Fundacji Ekspert – Kujawy – Rafał Wiankowski. Konferencja była doskonałą okazją na zaprezentowanie działań warsztatowych i szkoleniowych, jakie będą realizowane w projekcie.

Zdjęcia z konferencji można zobaczyć w galerii M-GOPS w Janikowie