Konferencja inauguracyjna

6 czerwca 2008

Dnia 4 czerwca w Ośrodku Kultury i Turystyki w Pakości odbyła się konferencja inauguracyjna projektu systemowego „DAJ SOBIE SZANSĘ”.

Projekt realizowanego przez OPS w Pakości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”. Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Organizatorem konferencji była Fundacja Ekspert – Kujawy, która jest partnerem realizacji niniejszego projektu.

Konferencję otworzyła Dorota Rutkowska, doradca zawodowy Fundacji Ekspert – Kujawy, która przywitała dostojnych gości, wśród których znaleźli się, m.in.: Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu – Michał Neumann, Burmistrz Pakości – Wiesław Kończal, Przewodniczący Rady Miejskiej w Pakości – Tadeusz Grupa, Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janikowie – Izabela Matuszak oraz Radni Rady Miejskiej. Na konferencję przybyli także uczestnicy projektu „Daj sobie szansę”.

Prelegentami na konferencji byli: Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu – Michał Neumann, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakości – Katarzyna Kurowska, Specjalista ds. Funduszy Unijnych Fundacji Ekspert – Kujawy – Jarosław Napierała, Burmistrz gminy Pakość – Wiesław Kończal, Specjalista Pracy Socjalnej – Joanna Reimann, Kierownik Kujawskiego Biura Karier Fundacji Ekspert – Kujawy – Rafał Wiankowski.

Konferencja była doskonałą okazją na zaprezentowanie działań warsztatowych i szkoleniowych, jakie będą realizowane w projekcie.

PROGRAM KONFERENCJI

13:00

13:10

13:20

13:30

13:40

13:45

14:00

14:10

14:20

Otwarcie konferencji i powitanie gości – Doradca zawodowy Fundacji Ekspert – Kujawy – Dorota Rutkowska

Plan działania w Priorytecie VII PO KL z uwzględnieniem Programów Aktywności Lokalnej, realizowanych w ramach projektów systemowych OPS – Dyrektora ROPS Pan Michał Neumann

Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej w projekcie systemowym na rzecz rozwoju i upowszechniania form aktywnej integracji i pracy socjalnej – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakości Pani Katarzyna Kurowska

Charakterystyka inicjatyw podejmowanych przez partnera realizacji projektu Fundację Ekspert – Kujawy – Specjalista ds. Funduszy Unijnych Pan Jarosław Napierała

Prelekcja Burmistrza Gminy Pakość – Pan Wiesław Kończal

Przerwa kawowa

Charakterystyka projektu systemowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakości – Specjalista Pracy Socjalnej Pani Joanna Reimann

Charakterystyka działań projektu „Daj sobie szansę” realizowanych przez Fundację Ekspert – Kujawy – Kierownik Kujawskiego Biura Karier Fundacji Ekspert – Kujawy Pan Rafał Wiankowski

Podsumowanie i zakończenie konferencji – Doradca zawodowy Fundacji Ekspert – Kujawy – Pani Dorota Rutkowska