KONFERENCJA „POKONAĆ BEZDOMNOŚĆ

17 listopada 2020

Ogólnopolska Federacja na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności ma przyjemność zaprosić na konferencję online „Pokonać bezdomność”, która odbędzie się 1-4 grudnia. Wszystkie informacje szczegółowe dostępne są pod poniższymi linkami. Prosimy o zgłaszanie się do dnia 27 listopada. O udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.

Informacje o konferencji: https://sites.google.com/view/bezdomnosc-pl/wydarzenia/wyd_20201113_pb2020_konfonline 

Rejestracja uczestników: https://meeting15.com/pl/join-event/homelessness/1252 

Już od kilku lat Ogólnopolska Federacja na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności zrzeszająca największe polskie organizacje zajmujące się wspieraniem osób w kryzysie bezdomności, ma zaszczyt i przyjemność realizować dla Was projekt „Pokonać bezdomność” w ramach programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej o tej samej nazwie. Jego celem jest niezmiennie dostarczanie Wam, praktykom pomagania osobom w sytuacji największego wykluczenia, innowacyjnych, skutecznych i sprawdzonych metod wsparcia i przeciwdziałania problemowi bezdomności.

W tym roku mamy przyjemność zaprosić Państwa na konferencję przekrojową, poświęconą wielu różnym aspektom rozwiązywania problemu bezdomności. Chcemy zwrócić uwagę na problem dostępu do pomocy osób migrujących, rozwiązania mieszkaniowe w perspektywie czekającej nas deinstytucjonalizacji usług pomocy społecznej ze szczególnym naciskiem na doświadczenia pierwszych projektów realizujących metodę najpierw mieszkanie, wsparcie osób pozostających poza pomocą instytucjonalną, w szczególności w obszarze zdrowia – zarówno psychicznego, jak i fizycznego, problematykę bezdomności młodzieży, zaangażowanie samych osób bezdomnych w pomoc czy wreszcie szersze spojrzenie z perspektywy Unii Europejskiej oraz możliwości finansowania usług w kolejnym okresie programowania funduszy strukturalnych UE. Chcemy również zachęcić Państwa do podpisania się pod Deklaracją w sprawie pryncypiów rozwiązywania problemu bezdomności. Wskazuje ona najistotniejsze obszary problemowe w Polskim systemie rozwiązywania problemu bezdomności i jest drogowskazem na najbliższe lata, zarówno dla władz i instytucji publicznych, jak i dla sektora pozarządowego. Treść deklaracji znajdą Państwo w załączonych materiałach.

Jak co roku liczymy, że dostarczana wiedza i dobre praktyki oraz stworzenie przestrzeni do rzeczowej dyskusji ekspertów, badaczy i praktyków, przełożą się na lepszą jakość pomocy, większą skuteczność w reintegracji osób bezdomnych oraz rozwój lokalnych systemów przeciwdziałania bezdomności i wdrażanie w nich innowacji. Jednocześnie, z uwagi na trwającą epidemię, zmuszeni jesteśmy po raz pierwszy do realizacji konferencji w formule online, liczymy jednak, że nie będzie miało to wpływu na jakość wydarzenia i Państwa zadowolenie z udziału w nim. Jak co roku mamy też nadzieję, że połączy nas wspólne przekonanie o tym, że rozwiązanie problemu bezdomności jest możliwe.

Życzymy udanego i owocnego udziału w konferencji!

Z wyrazami szacunku, Jakub Wilczek

Ogólnopolska Federacja na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności

http://www.facebook.com/ofrpb/

Tel.: (+48) 600 350 002