Konkurs 7.2.1 – zapraszamy na spotkanie informacyjne

22 sierpnia 2011

http://www.mopr.grudziadz.pl/images/stories/ban_rops.jpgW związku z ogłoszonym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu konkursem w ramach Działania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Regionalny Ośrodek EFS zaprasza na spotkanie informacyjne

Spotkanie z udziałem przedstawiciela instytucji ogłaszającej konkurs odbędzie się w dniu 26 sierpnia (piątek) w godz. 10-13 w siedzibie Ośrodka przy ul. Długiej 34 w Bydgoszczy. Podczas spotkania szczegółowo omówione zostaną kwestie:

  • dokumentacji konkursowej tj. typy możliwych projektów oraz kryteria dostępu i kryteria strategiczne
  • tworzenia projektu za pomocą Generatora Wniosków Aplikacyjnych
  • zaktualizowanych wytycznych kwalifikowania wydatków Programu Kapitał Ludzki

Przypominamy, że projekty w odpowiedzi na powyższy konkurs składać można do dnia 02.09. W ramach Działania 7.2.1 dofinansowanie mogą uzyskać projekty przyczyniające się do poprawy dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz rozwijania sektora ekonomii społecznej. Wsparciem kierowane będzie do inicjatyw zorientowanych na usuwanie barier organizacyjnych, prawnych czy psychologicznych, z jakimi stykają się osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, a które utrudniają im dostęp do rynku pracy.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o kierowanie zgłoszeń mailowo na adres info_bydgoszcz@roEFS.pl lub telefonicznie pod nr 52 322 67 20

Dostępna alokacja wynosi 7 493 764,07  zł., minimalną wartość projektu określono na 50 000,00 złotych, przy 100% poziomie dofinansowania.


Jak prawidłowo stworzyć wniosek o dofinansowanie projektu – zapraszamy na warsztaty do RO EFS w Bydgoszczy

Warsztaty doradcze poświęcone praktycznym aspektom tworzenia projektu oraz ujmowania go w ramy Wniosku o dofinansowanie zaplanowano na dzień 25 sierpnia (czwartek) w godz. 12-15.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w warsztatach proszone są o potwierdzenie swojej obecności poprzez wysłanie e-maila na adres: szmyd@pte.bydgoszcz.pl  (tel. 052 322-67-81/322-65-52, wew. 7)