KREATYWNY OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

22 sierpnia 2006

Temat    KREATYWNY OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO       
Forma    szkolenie – warsztaty       

Odbiorcy   
nauczyciele wszystkich typów szkół, którzy prowadzą lub przygotowują się do roli opiekuna samorządu klasowego lub uczniowskiego
       
Cel   
planowanie pracy w samorządzie uczniowskim, zapoznanie z różnymi stylami prowadzenia samorządu uczniowskiego       

Treści programowe   
–  przygotowanie Regulaminu Samorządu Uczniowskiego           
–  współpraca z radą pedagogiczną, dyrektorem szkoły, radą rodziców, samorządami klasowymi, zgromadzeniem samorządów klasowych i  radą uczniowską                                       
–  wybory opiekuna samorządu                                                                                   
–  doskonalenia statutowej działalności Szkoły, a także opiniowanie i wnioskowanie do innych organów Szkoły                   
–  koordynowanie działalności samorządu uczniowskiego       

Liczba godzin   
10 godzin       

Terminy i miejsce realizacji  
Szkolenie odbędzie się w siedzibie Ośrodka w terminie ustalonym wspólnie z uczestnikami.       

Świadectwo   
Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu.       

Koszt   
60 zł