Kursy kwalifikacyjne

30 sierpnia 2005

  • Oligofrenopedagogika
  • Surdopedagogika
  • Organizacja i zarządzanie szkołami
  • Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
  • Kurs dla wychowawców w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży
CZAS TRWANIA KURSÓW: II semestry

OPŁATY:
opłata około 1.200 zł przy grupach liczących około 25 osób,
możliwe dokonywanie płatności w ratach,