Lider Społeczności Lokalnej

27 października 2023

W dniu wczorajszym nasze reprezentantki uczestniczyły w Forum Organizacji Pozarządowych w Powiecie Inowrocławskim „Lider Społeczności Lokalnej”. Wydarzenie objęła Honorowym Patronatem Starosta Inowrocławski Wiesława Pawłowska, a organizatorem była Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Inowrocławskim.

Forum było miejscem spotkania przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz osób pracujących na ich rzecz, okazją do wymiany doświadczeń oraz skorzystania z wiedzy zaproszonych gości.