Listy osób zakwalifikowanych na rozmowy rekrutacyjne

22 marca 2011

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego zamieściła na stronie internetowej listę osób zakwalifikowanych na rozmowy rekrutacyjne w projekcie w powiecie inowrocławskim.

Do udziału w rozmowach kwalifikacyjnych zostało zaproszonych 30 osób. Rozmowy odbędą się 22 marca 2011 roku, gdzie zostanie wyłoniona grupa osób, która weźmie udział w dalszych etapach projektu.

Na stronie TARR znajdą Państwo nazwiska osób, które przeszły pomyślnie etap oceny formularzy rekrutacyjnych.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2
„Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości oraz samozatrudnienia”