„Majówka z gęsiną” i „Europejska Noc Muzeów” już za nami!!!

16 maja 2016

W piątek 13 maja br., w siedzibie Kujawskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Społecznej w Inowrocławiu, odbyło się Forum zatytułowane „Innowacje społeczne szansą na rozwój społeczny i terytorialny województwa kujawsko – pomorskiego”. Forum stanowiło składową dwudniowej imprezy zatytułowanej „Majówka z Gęsiną”.  Pomysłodawcą imprezy był p. Marek Badtke, dziennikarz i społecznik, któremu bliskie są problemy ekonomii społecznej, innowacyjności i ekologii.

Organizatorami i partnerami wspomnianej imprezy byli:
– Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu;
– Fundacja Hodowców Polskiej Gęsi Białej we Wróblach;
– Fundacja Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu;
– Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.

Patronat Honorowy nad całym przedsięwzięciem objął Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego Pan Piotr Całbecki oraz Starostwa Powiatu Inowrocławskiego Pan Tadeusz Majewski.

Forum miało na celu skupienie się na dyskursie dotyczącym m.in. ekonomii społecznej, biznesu odpowiedzialnego społecznie oraz synergii pomiędzy wzrostem gospodarczym, ochroną środowiska, a innowacjami społecznymi. Forum zgromadziło blisko 50 przedstawicieli z instytucji samorządowych, podmiotów ekonomii społecznej i lokalnych przedsiębiorstw. KIPS gościł między innymi p. Mirosławę Kucol – vice Starostę Powiatu Inowrocławskiego, p. Grzegorza Gąsiorka – Naczelnika Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia Urzędu Miasta Inowrocławia, p. Karola Leguminę – Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Młodzieżą Urzędu Miasta Inowrocławia, p. Ewę Witkowską – Dyrektora Biura Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Inowrocławia oraz p. Przemysława Krokosa – Specjalistę ds. Programów Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu.

Podczas Forum omawiano m.in. działalność Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej na przykładzie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzonego przez Fundację Ekspert – Kujawy oraz WSG w Bydgoszczy (kierownik OWES – p. Jarosław Napierała), funkcjonowanie ekonomii społecznej w naszym województwie (Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu – p. Adam Szponka), ideę działalności CISów i ich roli w budowaniu kapitału społecznego  (p. Kamilla Buczkowska – Kierownik inoCIS w Inowrocławiu), a także możliwość efektywnego współdziałania samorządów lokalnych i podmiotów ekonomii społecznej na przykładzie gminy Inowrocław (Wójt Gminy Inowrocław – p. Tadeusz Kacprzak). Podjęto również kwestie innowacji społecznych w praktyce, które przedstawił p. Andrzej Klonecki – Prezes Fundacji Hodowców Polskiej Gęsi Białej.

Szczególnym momentem Forum było przyznanie Znaków Zakup Prospołeczny. Znak ten spełnia  dwojaką funkcję. Z jednej strony daje on klientom szansę kupowania produktów i usług ekonomii społecznej – takie prospołeczne zakupy pozwalają przy okazji codziennych wydatków podejmować decyzje na rzecz ludzi potrzebujących, walczących o swoją samodzielność życiową i zawodową. Z drugiej strony certyfikowane podmioty ekonomii społecznej muszą dbać o jakość i konkurencyjność. Decyzja o zakupie ich produktów i usług wynika z potrzeb klienta i jakości oferty, zaś aspekt społeczny jest  i powinien być dodatkowym bodźcem. Wyróżnienia z rąk Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej – p. Adama Szponki, otrzymały następujące instytucje:

Spółdzielnia Socjalna „Twoje Smaki” w Inowrocławiu – za usługi cateringowe i obiady abonamentowe;

Inowrocławska Spółdzielnia Socjalna w Łojewie – za usługi związane z praniem dywanów, czyszczeniem tapicerki meblowej i samochodowej;

Fundacja Hodowców Polskiej Gęsi Białej we Wróblach – za Gęś Burgera.  

Drugi dzień „Majówki z gęsiną” odbywał się wraz z Europejską Nocą Muzeów (w sobotę – 14 maja), przy Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu. Na zgromadzonych czekały stoiska wystawiennicze podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa kujawsko – pomorskiego, wydarzenia artystyczne (występy regionalnych zespołów ludowych), a przede wszystkim jarmark żywności, w tym potraw regionalnych i ekologicznych. Na głodnych wiedzy czekały liczne prelekcje i odczyty, a przede wszystkim możliwość bezpłatnego zwiedzania muzealnych wystaw.

Zapraszamy do galerii zdjęć!

20160514_140243a
Informacje o imprezie znaleźć można również na: ki24.info