Marzenia się spełniają!

10 lipca 2013

   Dorota Rąblewska i jej nowo wydana płyta pt. "Moje 5 minut" 


 

 …Pielęgnuj swo­je marze­nia.
Trzy­maj się swoich ideałów.
Masze­ruj śmiało według mu­zyki,
którą tyl­ko ty słyszysz.
Wiel­kie biog­ra­fie pow­stają z ruchu do przo­du, a nie ogląda­nia się do tyłu…

                                                                                       Paulo Coelho