Maturzysto! Zapraszamy do Fundacji Ekspert-Kujawy!

10 września 2013

Szkoła językowa Fundacji Ekspert –Kujawy organizuje dla  uczniów szkół średnich kurs językowy przygotowujący do matury z języka angielskiego.

Szkoła językowa Fundacji Ekspert –Kujawy organizuje dla  uczniów szkół średnich kurs językowy przygotowujący do matury z języka angielskiego.  Zajęcia odbywają się w każdy wtorek od godziny 15:30 do 17:00 w siedzibie Fundacji.
Celem kursu jest dostarczenie bogatych zajęć językowych, które pozwolą przyszłym maturzystom solidnie przygotować się do egzaminu pisemnego i ustnego. Ponadto kurs obejmuje ćwiczenia rozwijające szczegółowe umiejętności z zakresu rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu czytanego ,konwersacji oraz  wypowiedzi pisemnych na określony temat i we wskazanej formie.

Serdecznie zapraszamy!