Perspektywy dla rolników

2 kwietnia 2007

Migawki z II cyklu szkoleń w ramach projektu "Perspektywy dla rolników"

Fundacja Ekspert-Kujawy w ramach "Perspektyw dla rolników" realizuje obecnie dwa szkolenia: "Samodzielny księgowy" oraz "Tworzenie i zarządzanie projektami finansowanymi z EFS". Na prośbę uczestników umieszczamy kilka zdjęć z wymienionych szkoleń. 

  per1
per2
per3