MY tez tam byliśmy.  Spotkanie podsumowujące realizację projektu pn. Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO

4 października 2023

Dnia 3 października 2023 na terenie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektów  grantowych adresowanych dla osób dotkniętych skutkami pandemii  COVID -19.

Do udziału w konferencji zaproszeni zostali realizatorzy, wykonawcy usług społecznych z całego województwa kujawsko-pomorskiego, którzy aplikowali o granty w trzech naborach konkursu w ramach Podziałania  9.3.2 Rozwój usług społecznych, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych. Zaproszonych było ponad 70 organizacji pozarządowych realizujących granty, wśród nich liczna grupa z powiatu inowrocławskiego.  Poza nami tj Fundacją Ekspert-Kujawy w Inowrocławiu, obecnymi na spotkaniu  byli również reprezentanci powiatu inowrocławskiego: Fundacji Medius, Spółdzielni Socjalnej HELP, Spółdzielni Socjalnej  Twoje Smaki,   Stowarzyszenia Bit Sysytm sp z o.o., Spółdzielni Socjalna WIGOR.

Dla przypomnienia  Fundacja Ekspert- Kujawy  w ramach  pozyskanych środków grantowych   zrealizowała   dwa projekty  pn. „Przystań dla seniora „