Dla sektora MŚP

27 czerwca 2007

Negocjacje w transferze technologii

25 czerwca 2007 roku w siedzibie naszej Fundacji odbyło się bezpłatne szkolenie dla pracowników sektora małych i średnich przedsiębiorstw zorganizowane w ramach współpracy Fundacji Ekspert –Kujawy z Regionalnym Centrum Integracji Europejskiej z Włocławka.

Szkolenie pt. „Negocjacje w transferze technologii” poprowadziła dr inż. Małgorzata Skibska-Zielińska, doradca gospodarczy i wykładowca na Politechnice Warszawskiej i Uniwersytecie Warszawskim. Uczestnicy szkolenia wysłuchali wykładu na temat pozyskiwania nowych technologii przez przedsiębiorstwo.

Wśród poruszanych podczas szkolenia zagadnień wymienić można:

– transfer technologii w osiąganiu konkurencyjności i sukcesu gospodarczego,

– praktyczne wskazówki związane z przygotowaniami do zakupu technologii,

– rynek technologii, ocena i selekcja technologii,

– techniki i taktyki negocjowania transferu technologii,

– zawieranie kontraktów na transfer technologii, aspekty prawne związane z przygotowywaniem umów,

– wycena i płatności w transferze technologii.