Nie umiesz języka angielskiego – masz szansę go się nauczyć !

18 sierpnia 2005

Fundacja Ekspert – Kujawy w ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Inowrocławiu w okresie od lipca do listopada 2005 roku prowadzi szkolenia z nauki języka angielskiego

Środki finansowe na prowadzenie kursów języka angielskiego Powiatowy Urząd Pracy pozyskał z Unii Europejskiej w ramach programu Rozwój Zasobów Ludzkich Europejskiego Funduszu Społecznego.
Szkolenia oferowane są młodzieży z powiatu inowrocławskiego wchodzącej na rynek pracy oraz osobom długotrwale bezrobotnym.
Szkolenia z zakresu języka angielskiego są realizowane w ramach działań:

1.2. ,,Wejście młodzieży z powiatu inowrocławskiego na rynek pracy”
1.3. ,,Powrót na rynek pracy osób długotrwale bezrobotnych”

Fundacja Ekspert-Kujawy przygotowała ofertę następujących szkoleń:
,,Język angielski – podstawy komunikowania” – 4 kursy
,,Pracownik obsługi biura i maszyn z językiem angielskim” – 1 kurs

Kurs ,,Język angielski – podstawy komunikowania” przeznaczony jest dla osób, które dopiero uczą się języka angielskiego, a zakres tematyczny obejmuje podstawy porozumiewania się w języku angielskim. Szkolenie obejmuje 100 godzin lekcyjnych.

W kursie "Pracownik obsługi biura i maszyn z językiem angielskim" udział biorą osoby znające już język a mimo to nie mogące znaleźć pracy. Mamy nadzieję, że rozszerzenie tego kursu nie tylko ułatwi porozumiewanie się ale także da możliwość na znalezienie ciekawej pracy. To szkolenie obejmuje 150 godzin lekcyjnych z zakresu języka angielskiego oraz 50 godzin pracy biurowej.

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do
Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu, ul Świętego Ducha 90
pokój 101, Dział Szkoleń