Nowa dotacja

18 listopada 2005

Informujemy, że Fundacja Ekspert-Kujawy otrzymała  grant na rozwój instytucjonalny  przyznany przez FUNDACJĘ im. Stefana Batorego w Warszawie.

Informujemy, że Fundacja Ekspert-Kujawy otrzymała dotacją na uruchomienie 2 sal komputerowych z siecią internetową dla 20-stu komputerów.
Grant został przyznany przez Fundację im. Stefana Batorego z siedzibą w Warszawie, ul. Sapieżyńska 10 a,  na rozwój instytucjonalny.
Grant jest przyznany w  kwocie 15.000 zł.  Umowa została zawarta w dniu 16 listopada 2005 roku. Pozwoli on nam na zwiększenie możliwości realizacji szkoleń dla większej ilości uczestników, co umożliwi realizację następnych szkoleń, na które będziemy składać wnioski w ramach programów finansowanych  głównie z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO