Szkolenia

2 listopada 2006

nowa-el-logo
 
1. Pracownik – bierny podwładny czy kompetentny partner
  · Zarządzanie rozwojem pracowników
  · Wynagradzać czy płacić?
  · Zarządzanie wynikami pracy
2. Jak sprawić by pracownik poczuł, że jest integralną częścią Twojej firmy?
  · Zarządzanie rozwojem pracowników
  · Zarządzanie kluczowymi kompetencjami
  · Kształtowanie kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwie
3. Jak sprawić by Twoja firma była innowacyjna?
  · Wpływ komunikacji na funkcjonowanie firmy
  · Kształtowanie kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwie
  · Innowacyjność w przedsiębiorstwie
4. Innowacyjne zarządzanie firmą
  · Wpływ komunikacji na funkcjonowanie firmy
  · Kształtowanie kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwie
  · Innowacyjne zarządzanie przedsiębiorstwem
5. Zmiana w firmie – wyzwanie dla zespołu
  · Wpływ komunikacji na funkcjonowanie firmy
  · Zarządzanie zmianą
6. Zarządzanie pracą zespołową w firmie
  · Wpływ komunikacji na funkcjonowanie firmy
  · Nowy zarządzanie pracą zespołową
7. Komu i jak sprzedać wizerunek Twojej firmy?
  · Źródła informacji marketingowej
  · Zarządzanie sprzedażą
  · Zarządzanie wizerunkiem firmy
8. Jak sprawić by klienci wiedzieli, co chcesz dla nich zrobić?
  · Kształtowanie kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwie
  · Zarządzanie wizerunkiem firmy
9. Przedsiębiorstwo innowacyjne, gotowe do pozyskiwania środków unijnych
  · Innowacyjne zarządzanie przedsiębiorstwem
  · Zarządzanie wizerunkiem firmy
10. Zarządzanie procesem produkcyjnym w branży elektronicznej
  · Zarządzanie procesem produkcyjnym
  · Monitorowanie procesów wytwórczych i produktów
  · Diagnostyka i badania jakości wyrobów elektronicznych
11. Jak zapewnić wsparcie unijne dla projektów technologicznych?
  · Jak aplikować o finansowe wsparcie inwestycjii metody oceny wniosku przez instytucje finansujące
  · Zarządzanie projektami technologicznymi realizowanymi w sektorze elektronicznym MMSP
12. Zarządzanie zewnętrznym finansowaniem inwestycji w elektronice
  · Finanse dla nie finansistów
  · Koszty korzystania z różnych źródeł finansowania działalności inwestycyjnej
13. Jak skutecznie ubiegać się o zewnętrzne finansowanie inwestycji?
  · Finanse dla nie finansistów
  · Jak aplikować o finansowe wsparcie inwestycjii metody oceny wniosku przez instytucje finansujące
14. Mini studium finansowania zewnętrznego – finanse, źródła finansowania, aplikacje
  · Finanse dla nie finansistów
  · Koszty korzystania z różnych źródeł finansowania działalności inwestycyjnej
  · Jak aplikować o finansowe wsparcie inwestycjii metody oceny wniosku przez instytucje finansujące
15. Zdefiniuj strategię swojej firmy i zaplanuj działania
  · Źródła informacji marketingowej
  · Strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwem
  · Warsztaty z biznesplanów
16. Organizacja i planowanie w MSP – warsztaty z biznes planów
  · Organizacja i planowanie w MSP
  · Warsztaty z biznesplanów
17. Zarządzanie produkcją przez innowacje
  · Innowacyjne zarządzanie przedsiębiorstwem
  · Zarządzanie procesem produkcyjnym
18. Innowacyjność w procesach produkcyjnych
  · Innowacyjność w przedsiębiorstwie
  · Zarządzanie procesem produkcyjnym
19. Planowanie finansowe dla niefinansistów
  · Finanse dla nie finansistów
  · Organizacja i planowanie w MSP
20. Chcesz wiedzieć czy zmierzasz w dobrym kierunku,kontroluj finanse!
  · Finanse dla nie finansistów
  · Strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwem
21. Cztery podstawy udanego biznesu: pomysł, finanse, klienci, kompetencje
  · Strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwem
  · Finanse dla nie finansistów
  · Źródła informacji marketingowej
  · Zarządzanie procesem produkcyjnym
22. Od pomysłu do wyrobu – strategie zarządzania firmą
  · Strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwem
  · Finanse dla nie finansistów
  · Zarządzanie sprzedażą
  · Zarządzanie procesem produkcyjnym
23. Zaawansowany kurs zarządzania przedsiębiorstwem
  · Outsourcing
  · Ochrona własności intelektualnej
  · Koszty korzystania z różnych źródeł finansowania działalności inwestycyjnej
  · Jak aplikować o finansowe wsparcie inwestycjii metody oceny wniosku przez instytucje finansujące
  · Warsztaty z biznesplanów
  · Kooperacja a wymagania odnośnie norm jakości dostarczanych produktów
  · Negocjacje handlowe
24. Kooperacja z dużym przedsiębiorstwem – wymogi prawne i jakościowe
  · Koszty korzystania z różnych źródeł finansowania działalności inwestycyjnej
  · Kooperacja a wymagania odnośnie norm jakości dostarczanych produktów
25. Umowy kooperacyjne a zarządzanie finansowe
  · Koszty korzystania z różnych źródeł finansowania działalności inwestycyjnej
  · Jak aplikować o finansowe wsparcie inwestycjii metody oceny wniosku przez instytucje finansujące
26. Warsztaty zarządzania przez jakość
  · Kooperacja a wymagania odnośnie norm jakości dostarczanych produktów