Nowe rozporządzenie !!!

6 marca 2007

  Informacja dla uczestników projektu "Przedsiębiorcze Kujawy" i                  "Sukces w zasięgu ręki"

Szanowni Państwo

Niniejszym informujemy, iż w dniu 22.02.2007 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy de minimis na promocję przedsiębiorczości.

Powyższe rozporządzenie wprowadza zmiany, które są konieczne dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania systemu udzielania pomocy publicznej w ramach Działania 2.5 ZPORR i zastępuje Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 3 grudnia 2004r. w sprawie udzielenia pomocy de minimis na promocję przedsiębiorczości.

Od dnia publikacji znowelizowanego rozporządzenia możliwe jest ponownie udzielanie pomocy de minimis.

Jednocześnie informujemy, ze zmianie uległy wzory wniosków i umów o udzielanie wsparcia Beneficjentom Ostatecznym Działania 2.5 ZPORR.