O nas

8 grudnia 2004

Kujawskie Biuro Karier działa, aby ułatwić młodym ludziom dostęp do informacji o rynku pracy, miejscach zatrudnieniu odpowiadających ich umiejętnościom i wykształceniu. Dzięki udzielanym informacjom i dostępnym publikacjom można dowiedzieć się jak aktywnie poszukiwać pracy i w jaki sposób rozmawiać z przyszłym pracodawcom.

Działalność biura karier obejmuje:

 • nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z pracodawcami
 • znajdowanie najlepszych kandydatów na wolne miejsca pracy
 • gromadzenie informacji o kursach, studiach podyplomowych, studiach i warunkach przyjęć na uczelnie w regionie
 • prowadzenie bazy danych studentów i absolwentów – udostępnianej pracodawcom
 • prowadzenie bazy danych o stażach, praktykach, pracy – udostępnianej studentom i absolwentom
 • pomoc w napisaniu CV i listu motywacyjnego
 • pomoc w przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej
 • pomoc w kształtowaniu ścieżki kariery
 • prowadzenie warsztatów i szkoleń
 • organizowanie Targów Pracy
 • Kontakt

  Kujawskie Biuro Karier
  ul. Dworcowa 65
  88-100 Inowrocław
  tel: 052 357 62 15
  e-mail: biurokarier@ekspert-kujawy.pl

  Od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-17.00