Ochrona danych osobowych

24 maja 2018

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
W FUNDACJI EKSPERT – KUJAWY

25.05.2018r. weszło w życie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Jest to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /Dz. Urz. UE.L nr 119, str.1.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 w/w Rozporządzenia poniżej zamieszczone są dwie klauzule informacyjne, stanowiące spełnienie obowiązku informacyjnego wobec naszych klientów:

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA – POBIERZ

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU Z WYSTAWIENIEM FAKTURY – POBIERZ