Oferta Klubu Integracji Społecznej na rok 2013

13 lutego 2013

Lada dzień ruszają działania w projektach systemowych realizowanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej. Zapraszamy do skorzystania z oferty szkoleniowej Klubu Integracji Społecznej – jedynego działającego KISu w naszym regionie

Klub Integracji Społecznej jest jedną z inicjatyw Fundacji i funkcjonuje w Fundacji od 2007 roku, a inicjatywa ta zrodziła się wraz z projektem realizowanym w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, który miał na celu zawodową i społeczną integrację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Fundacja podjęła się kontynuacji tej inicjatywy.
W dniu dzisiejszym głównym celem KISu jest zrzeszanie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez oferowanie działań aktywizacyjnych, doradczych i szkoleniowych, mających pomóc wrócić wykluczonym na rynek pracy oraz zachęcić do czynnego uczestnictwa w życiu społecznym i lokalnym (aktywna integracja).
W ramach Klubu Integracji Społecznej Fundacja współpracuje z 13 Ośrodkami Pomocy Społecznej z powiatu inowrocławskiego, mogileńskiego i bydgoskiego, z 10 Kołami Amazonek z województwa kujawsko – pomorskiego, z Kołami Amazonek z województwa wielkopolskiego i łódzkiego oraz z Klubem Pacjenta „Przystań Nadziei” z Inowrocławia.
Warto nadmienić, iż zgodnie z opracowaniem ROPS z czerwca 2012 roku, dotyczącym stanu Klubów Integracji Społęcznej w naszym województwie, na 30 istniejących KISów tylko 19 klubów posiada status istniejących i aktywnie działających – jednym z nich jest Fundacyjny KIS.  

W okresie 6 letniej pracy Klubu, zaktywizował on ponad 1600 osób:

 • w roku 2007 – 60 osób;
 • w roku 2008 – 200 osób;
 • w roku 2009 – 250 osób;
 • w roku 2010 – 400;
 • w roku 2011 – 380 osób;
 • w roku 2012 – 345 osób;
które mogły skorzystać z licznych działań motywacyjno – doradczych, integracyjnych oraz szkoleniowych.
Z roku na rok udoskonalamy ofertę skierowaną dla klientów Ośrodków Pomocy Społecznej, dlatego też zachęcamy Państwa do skorzystania z naszych usług w zakresie realizacji następujących działań:

1.      WSPARCIE MOTYWACYJNO – DORADCZE

 • Trening umiejętności społecznej – 25 h;
 • Warsztaty doradztwa zawodowego – 25 h;
 • Poradnictwo prawne – 25 h;
 • ABC Przedsiębiorczości i działaności spółdzielczej – 25 h;
 • Warsztaty komputerowe – 25 h;
 • Warsztaty domowej przedsiębiorczości – 10 h;
 • Warsztaty promocji zdrowia – 10 h;
 • Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej – 10 h;
 • Równość szans kobiet i mężcyzn – 5 h;
 • Warsztaty radzenia sobie ze stresem – techniki relaksacyjne – 15 h;
 • Warsztat „Zostań wolontariuszem” – 15 h; 
 • Warsztaty kreowania wizerunku – 15 h;
 • Warsztaty wspierające rodzinę – 25 h;
 • Akademia rodziców – 30 h;
 • Warsztaty dla młodzieży – profilaktyka uzależnień – 15 h
 • Samopomocowe grup wsparcia z zakresu samorozwoju – 30 h;
 • Rozmowy z doradca zawodowym – 1 h na uczestnika;
 • Pośrednictwo pracy – 1 h na uczestnika;
 • Aktywna integracja – wyjazd do Opery Nova w Bydgoszczy, wyjście do kina oraz inne, zgodne z potrzebami zgłaszanymi przez OPSy.


2.
WSPARCIE SZKOLENIOWE:

 • ABC Komputera – 100 h;
 • Kurs komputerowy ECDL START – 130 h;
 • Nowoczesny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej – 60 h; !
 • Pracownik administracyjno – biurowy – 120 h; !
 • Księgowy małej firmy – 120 h; !
 • Opiekunka osób starszych – 150 h; !
 • Pracownik małej gastronomii – 120 h; !
 • Florystyka i zdobienie przedmiotów – 120 h; !
 • Wizaż i zdobienie paznokci – 120 h; !
 • Kurs fryzjerski – 150 h;  !
 • Pracownik hurtowni z obsługą wózka jezdniowego – 120 h; !
 • Spawacz w metodzie 111 – 163 h;
 • Spawacz w metodzie 135 – 145 h;
 • Operator maszyn do prac ziemnych – 202 h;
 • Kurs prawo jazdy kat. B.

Wszystkie zajęcia warsztatowe i szkoleniowe realizowane są z jak największą starannością w celu utrzymania wysokiej jakości kształcenia.
 
Zajęcia realizowane są w salach szkoleniowych o wysokim standardzie, wyposażonych w oddzielne stanowiska pracy, klimatyzatory i niezbędny sprzęt dydaktyczny i multimedialny.
 
Wykładowcami warsztatów są osoby posiadające odpowiednie wykształcenie oraz doświadczenie w prowadzeniu zajęć tego typu.
 
Ilość godzin szkoleń może ulec zmianie w zależności od potrzeb beneficjenta (z wyłączeniem kursów spawacza, maszyn do prac ziemnych oraz prawo jazdy).
 
Ponadto informujemy, że jest możliwość indywidualnego doboru szkoleń i warsztatów, jak również możliwe są szkolenia dla pojedynczych osób.
UWAGA! Szkolenia oznaczone ! posiadają Akredytację Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych