Oferta wakacyjna dla studentów i uczniów w Niemczech – sezon 2013

28 grudnia 2012

Image

Zapraszamy studentów studiów dziennych oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych do skorzystania z wakacyjnej oferty pracy w Niemczech w sezonie 2013.

Powiatowy Urząd Pracy w Toruniu informuje, iż  z Federalnego Urzędu Pracy (ZAV) w Bonn wpłynęła oferta pracy wakacyjnej dla polskich uczniów/studentów w Niemczech na okres wakacji – lato 2013r. Oferta nie posiada limitów podań.

O pracę wakacyjną mogą się ubiegać:

– studenci studiów dziennych w tym studenci ostatniego roku studiów, którzy na zaświadczeniu o wpisie na listę studentów "Immatrikulationsbescheinigung" – będą mieli potwierdzenie daty zakończenia studiów na dzień 30.09.2013r. ;
– uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (za wyjątkiem szkół ogólnokształcących)w tym uczniowie ostatniego roku nauki, którzy na zaświadczeniu o wpisie na listę studentów "Immatrikulationsbescheinigung" –  będą mieli potwierdzenie daty zakończenia szkoły na dzień 31.08.2013r.;
– osoby w wieku od 18 lat do 35 lat ;
– posiadający dobrą lub bardzo dobrą znajomość języka niemieckiego (wymagany minimum 3-letni okres nauki języka niemieckiego),
– deklarują  gotowość  do  podjęcia  pracy,  przez co najmniej  2 miesiące w okresie   letnich wakacji, nie  mogą  mieć  specjalnych życzeń odnośnie lokalizacji  (ubiegający się o pracę, którzy  chcą pracować w określonym mieście lub regionie Niemiec  –  otrzymają   odmowę).

          
Komplet wymaganych dokumentów stanowią:

–   2 egzemplarze podania "Bewerbung 2013" wypełnione pismem drukowanym lub komputerowym w języku niemieckim z aktualnymi dwoma zdjęciami paszportowymi przyklejonymi do podań (zgodne z załączonym wzorem), drukowane dwustronnie podpisane przez studenta/ucznia na pierwszej stronie"Bewerbung 2013";
 –  1 egzemplarz zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka niemieckiego "Beschenigung über Deutschkenntnisse" z pieczęcią uczelni/szkoły i podpisem lektora/nauczyciela języka niemieckiego (zgodne z załączonym wzorem);
 –  1 egzemplarz zaświadczenia o wpisie na listę studentów   "Immatrikulationsbescheinigung" z pieczątką nagłówkową uczelni/szkoły oraz podpisem i imienną pieczątką osoby upoważnionej (zgodne z załączonym wzorem);
 –  1 egzemplarz oświadczenia wyrażającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z ubieganiem się o zatrudnienie za granicą;
 –  1 egzemplarz oświadczenia zawierającego informacje o pracy wakacyjnej w Niemczech wraz z oświadczeniem potwierdzającym otrzymanie, zapoznanie się i akceptację warunków zatrudnienia zawartych w informacji dla studentów„Ferienbeschäftigung in Deutschland für ausländische Studenten, Stand: October  2012”.  

Studenci/uczniowie, którzy posiadają prawo jazdy winni do kompletu dokumentów dołączyć kopię prawa jazdy.

  Osoby zainteresowane ofertą propszone są o składanie kompletu prawidłowo uzupełnionych dokumentów w termionie do 15.01.2013 r. pocztą na adres Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, Oddziale zamiejscowym WUP w Bydgoszczy lub we Włocławku.

Więcej informacji ora dokumenty do pobrania na stronie internetowej www.wup.torun.pl/praca