Maria – Akademia III wieku, 13.01.2010

28 sierpnia 2015

Na spotkaniach jest atmosfera rodzinna, sympatyczna, miła. Prowadzący dokładnie przekazuje nam wiadomości odnośnie obsługi komputera.