Uczeń L.O. im. M. Konopnickiej w Inowrocławiu – Mateusz Dudek

28 sierpnia 2015

Zadziwiające jak trudna jest polemika. Nawet najbardziej zaogniony spór może zostać rozwiązany we właściwy sposób. Zajęcia te pokazują jak bardzo skuteczne może być słowo przekazywane sobie we właściwy sposób. Dziękuję bardzo za poświęcony czas i pracę, którą trenerki włożyły w naszą edukację i rozwój.