Organizacja i zarządzanie

30 sierpnia 2005

  • Zamówienia Publiczne
  • Podnoszenie jakości pracy szkoły, przedszkola
  • Planowanie rozwoju placówek oświatowych
  • Jak sporządzić rzetelną ocenę pracy nauczyciela
  • Hospitacja – jako jedna z procedur mierzenia jakości pracy szkoły
  • Ewaluacja pracy szkoły
  • Hospitacje koleżeńskie jako źródło wzajemnych informacji zwrotnych
  • Jak zaprezentować swoje mocne strony przed komisją kwalifikacyjną lub egzaminacyjną – awans zawodowy
  • Jak odczytywać wyniki sprawdzianów i egzaminów wewnętrznych
Koszt szkoleń ustalany jest indywidualnie