OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PROGRAMU „Sprawa dla reportera”

6 lipca 2012

UWAGA! OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PROGRAMU “Sprawa dla reportera” Elżbiety Jaworowicz z dnia 05.07.2012 r. 

Szanowni Państwo,

Oświadczamy, iż reportaż przedstawiony w programie Telewizji Polskiej S.A. “Sprawa dla reportera” Elżbiety Jaworowicz w dniu 05.07.2012 r., odnoszący się do sprawy – Niepełnosprawnego Kuby z Inowrocławia i organizowanego koncertu charytatywnego przez Fundację z Inowrocławia, nie dotyczy Fundacji Ekspert – Kujawy.
Przedstawiony w/w reportaż dotyczył Fundacji działającej na terenie Inowrocławia, będącej organizacją pożytku publicznego (możliwość otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, które wybierają organizację, której chcą przekazać te środki za pomocą odpowiedniego wpisu w deklaracji PIT).
Oświadczamy, iż nie jesteśmy organizacją pożytku publicznego. W związku z powyższym prosimy o nie przypisywanie zdarzenia przedstawionego w reportażu Pani Jaworowicz Fundacji Ekspert-Kujawy.

                                                                                         Zarząd Fundacji Ekspert-Kujawy