Perspektywy dla rolników

4 grudnia 2007

Konferencja podsumowująca "Perspektywy dla rolników"

30 listopada w Urzędzie Miejskim w Żninie odbyła się – trwająca blisko 3 godziny – konferencja podsumowująca realizację projektu “Perspektywy dla rolników”.

W roli gospodarza wystąpiła Zastępca Burmistrza Żnina Aleksandra Nowakowska. Na konferencję, pb306302 [320x200]oprócz Dyrektor Fundacji Jolanty Woźnicy i Prezesa Fundacji Tadeusza Osowieckiego, zaproszeni zostali dyrektorzy PUP w Żninie i Nakle, sołtysi, właściciele zakładów pracy i ośrodków szkoleniowych, w których odbywała się część szkoleń, przedstawiciele licznych organizacji pozarządowych ze Żnina i okolic, przedstawiciele lokalnych mediów oraz osoby zaangażowane w realizację projektu. Na konferencji zabrakło zmarłej nagle koordynatorki projektu w powiatach żnińskim i nakielskim Janiny Zielińskiej, której oddanie i zaangażowanie w przebieg "Perspektyw"  wielokrotnie podkreślano.

Konferencja służyła przede wszystkim podsumowaniu osiągniętych rezultatów,wyznaczeniu przyszłych kierunków działań, przedstawieniu źródeł finansowania oraz tworzeniu partnerstw.

Bardzo ważną rolę odegrały również swobodne rozmowy w kuluarach, podczas których był czas na wymianę doświadczeń. Zawiązały się także noweliczne znajomości, które rokują nadzieję na realizację wspólnych działań w przyszłości.

Przypomnijmy, że obszar projektu obejmował 5 powiatów: inowrocławski, żniński, nakielski, radziejowski i mogileński, a szkolenia przebiegały w trzech miastach: Inowrocławiu, Żninie i Nakle nad Notecią. Udział w projekcie wzięło blisko 200 osób, z czego 160 rozpoczęło udział w szkoleniach, a aż 154 je ukończyło. Biorąc pod uwagę fakt, iż udział w projekcie dla niektórych jego uczestników wiązał się z prawie trzy miesięcznym codziennym, wielogodzinnym udziałem w szkoleniach, osiągnięcie takiego rezultatu poczytujemy sobie za duży sukces.

Poniżej prezentujemy kilka fotografii z imprezy.

pb306296 [320x200]
 pb306303 [320x200]
pb306309 [320x200]
pb306311 [320x200]
pb306315 [320x200]
pb306318 [320x200]
pb306319 [320x200]
pb306326 [320x200]
pb306334 [320x200]
pb306335 [320x200]
pb306336 [320x200]
 pb306344 [320x200]
pb306345 [320x200]
pb306346 [320x200]