Podróż w usamodzielnienie

11 stycznia 2012

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu zaprasza do udziału w projekcie systemowym pn. „Podróż w usamodzielnienie”,  realizowanym przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

niepracujące osoby niepełnosprawne

w wieku od 15 do 64 lat.

W ramach realizowanego projektu proponujemy między innymi możliwość skorzystania ze wsparcia w formie:
  • turnusów rehabilitacyjnych
  • doradztwa zawodowego
  • kursów zawodowych
  • treningów umiejętności i kompetencji społecznych.
Więcej informacji o projekcie pod nr tel.:
  • 52/35-92-263
  • 52/35-92 255