Podsumowanie działalności KIS w czerwcu 2008

7 lipca 2008

Klub Integracji Społecznej pracuje pełną parą! W czerwcu 2008 roku w warsztatach Aktywizacji Społecznej i Poradnictwa Prawnego wzięło udział 145 beneficjentów

Podopieczni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowrocławiu, Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakości, Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewkowie, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeziorach Wielkich   i Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelnie zdiagnozowali swoje potrzeby, możliwości i oczekiwania. Diagnozie poddane zostały także mocne strony i kompetencje. Warsztaty wzmocniły motywację do samodoskonalenia się i nauczyły efektywnego gospodarowania własnym czasem.
Uczestnicy warsztatów Poradnictwa Prawnego z Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kruszwicy   poznali podstawowe zagadnienia z prawa pracy i zapoznali się z prawami konsumenta.

Również w czerwcu rozpoczęły się zajęcia w formie Samopomocowych Grup Wsparcia. W spotkaniach będą brali udział podopieczni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowrocławiu, Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelnie, Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakości i Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewkowie. Spotkania będą trwały do końca listopada 2008 roku.

Zapraszamy do galerii zdjęć KIS i na strony Ośrodków Pomocy Społecznej