Podsumowanie działalności KIS w miesiącu czerwcu 2012 roku

2 lipca 2012

  W miesiącu czerwcu 2012 roku, Fundacyjny KIS rozpoczął wsparcie dla 6 ośrodków pomocy społecznej

W miesiącu czerwcu Fundacja zrealizowała wsparcie dla następujących ośrodków pomocy społecznej:

  • Gminny OśrodekPomocy Społecznej w Inowrocławiu:

– "Warsztaty rozwoju kompetencji i umiejętności społecznych" gr. 1 i 2 – 20 osób (20.06.2012 – 29.06.2012);

  • Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janikowie:

 – "Warsztaty gospodarowania budżetem domowym" – 17 osób (18.06.2012 – 22.06.2012);
– "Warsztaty doradztwa zawodowego dla niepełnosprawnych" – 9 osób (25.06.2012 – 29.06.2012);

  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeziorach Wielkich:

— "Konsultacje z psychologiem" (24.05.2012 – 14.06.2012)
– "Trening umiejętności społecznych" – 8 osób (28.06.2012 – 30.06.2012);
– "Samopomocowa grupa wsparcia", pierwsze trzy spotkania – 8 osób (20.06.2012 – 28.06.2012);
– "Trening umiejętności społecznych" – 15 osób (1.06.2012 – 6.06.2012);
– "Warsztaty – pawne aspekty życia społecznego i zawodowego" – 15 osób (15.06.2012 – 21.06.2012);

  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławiu:

– "Trening umiejętności społecznych" gr. 1 (18.06.2012 – 22.06.2012);
– "Trening umiejętności społecznych" gr. 2 (19.06.2012 – 28.06.2012);
– "Trening umiejętności społecznych" gr. 3 (18.06.2012 – 22.06.2012);
– "Trening umiejętności społecznych" gr. 4 (18.06.2012 – 22.06.2012);
– "Trening umiejętności społecznych" gr. 5 (25.06.2012 – 29.06.2012);
– "Warsztaty doadztwa zawodowego" gr. 3 (25.06.2012 – 29.06.2012);
– "Warsztaty doadztwa zawodowego" gr. 4 (25.06.2012 – 29.06.2012);
– "Rozmowa z doradcą zawodowym" w celu opracowania Indywidualnego Planu Działania gr. 5 (18.06.2012 – 21.06.2012);
– "Warsztaty z zakresu aktywnego poszukiwania pracy" gr. A (25.06.2012 – 29.06.2012);

  • Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości:

– "Wizerunek nowoczesnej kobiety" – 14 osób (13.06.2012 – 15.06.2012);
– "Grupa wsparcia" – pięć spotkań – 14 osób (8.06.2012 – 29.06.2012);
– "Grupa wsparcia" – cztery spotkania – 9 osób (4.06.2012 – 21.06.2012);
– "Profilaktyka uzależnień" – 5 osób (15.06.2012 – 20.06.2012);

– "Trening umiejętności społecznych" – 9 osób (25.06.2012 – 28.06.2012);

  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rojewie:

– "Trening umiejętności społecznych" – 19 osób (29.05.2012 – 4.06.2012);
– "Psychoterapia" – 5 osób, pierwsze spotkanie z psychologiem (19.06.2012 – 20.06.2012).