Podsumowanie działalności KIS w miesiącu kwietniu 2012 roku

2 maja 2012

W kwietniu 2012 roku zrealizowano szereg form wsparcia dla podopiecznych OPS w Pakości

Podobnie, jak w poprzednim miesiącu, w kwietniu 2012 roku, Fundacyjny KIS zrealizował szereg form wsparcia dla beneficjentów projektu realizowanego przez OPS Pakości.

Fundacja zrealizowała kolejne cztery spotkania z zakresu "Akademii rodzica", w kórych uczestniczyło 10 osób (zajęcia realizowane w okresie od 10.04.2012 do 13.04.2012), oraz warsztaty "Wizerunek nowoczesnego rzodzica" również dla 10 osobowej grupy (zajęcia realizowane od 23.04.2012 do 25.04.2012).