Podsumowanie działalności KIS w miesiącu listopadzie 2012 roku

3 grudnia 2012

 

  W miesiącu listopadzie 2012 roku, Fundacyjny KIS realizował wsparcie dla 3 ośrodków pomocy społecznej

W miesiącu listopadzie Fundacja zrealizowała wsparcie dla następujących ośrodków pomocy społecznej:

  • Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie:

– "Warsztaty poradnictwa prawnego", 12 osób (25.10.2012 – 12.11.2012);
– "Trening umiejętności społecznych", 12 osób (6.11.2012 – 15.11.2012);
– "Warsztaty doradztwa zawodowego", 12 osób (16.11.2012 – 22.11.2012);
– "Wizerunek w domu i pracy", 12 osób (5.11.2012 – 9.11.2012);

  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rojewie:

– "Psychterapia", szóste spotkanie, 5 osób (7.11.2012);

  • Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelnie:

– "Grupa wsparcia", trzy spotkania,10 osób (12.11.2012 – 26.11.2012);
– "Rozmowa z pośrednikiem pracy", 25 osób (23.11.2012 – 28.11.2012);