Podsumowanie działalności KIS w miesiącu maju 2012 roku

4 czerwca 2012

  Maj 2012 roku upłynął pod znakiem wsparcia dla podopiecznych OPS w Pakości oraz M – GOPS w Janikowie

Podobnie, jak w poprzednich miesiącach, w maju 2012 roku Fundacyjny KIS zrealizował szereg form wsparcia dla beneficjentów projektu realizowanego przez OPS Pakości. KIS rozpoczął również wsparcie dla M – GOPS w Janikowie.

Fundacja zrealizowała następujące zajęcia dla OPS Pakość:

  • cztery spotkania z zakresu "Akademii rodzica", w kórych uczestniczyło 10 osób (zajęcia realizowane w okresie od 8.05.2012 do 11.05.2012);
  • "Warsztaty doradztwa zawodowego" dla 17 osób (zajęcia w okresie od 14.05.2012 do 18.05.2012);
  • "Warsztaty doradztwa zawodowego", w kórych uczestniczyło 9 osób (zajęcia realizowane w okresie od 14.05.2012 do 28.05.2012);
  • cztery spotkania z zakresu "Grup wsparcia" dla 9 osób (zajęcia w okresie od 18.05.2012 do 30.05.2012);
  • "Warsztaty aktywizacji społecznej – Młodzież na rynku pracy" w których uczestniczyło 5 osób (zajęcia realizowane w okresie od 7.05.2012 do 29.05.2012);
  • Rozmowy z doradcą zawodowym, w celu opracowania Indywidualnego Planu Działania dla 10 osób (w okresie od 7.05.2012 do 30.05.2012;
  • dwa spotkania z zakresu "Grup wsparcia" dla 14 osób (zajęcia w okresie od 24.05.2012 do 31.05.2012).
Fundacja zrealizowała następujące zajęcia dla M – GOPS Janikowie:
  • "Trening aktywizacji zawodowej" dla 16 osób (zajęcia w okresie od 25.05.2012 do 31.05.2012);