Podsumowanie działalności KIS w miesiącu sierpniu 2012 roku

4 września 2012

 

  W miesiącu sierpniu 2012 roku, Fundacyjny KIS rozpoczął wsparcie dla 6 ośrodków pomocy społecznej

W miesiącu sierpniu Fundacja zrealizowała wsparcie dla następujących ośrodków pomocy społecznej:

  • Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie:

– "Indywdiualna rozmowa z pielęgniarką", 10 osób (1.08.2012 – 9.08.2012);
– "warsztaty wspierające rodzinę", 18 osób (2.08.2012 – 8.08.2012);
– "warsztaty poradnictwa prawnego", gr. 1, 17 osób (13.08.2012 – 22.08.2012);
– "warsztaty poradnictwa prawnego", gr. 2, 17 osób (14.08.2012 – 23.08.2012);
– "Wizerunek nowoczesnej kobiety w domu i pracy", gr. 1, 15 osób (27.08.2012 – 29.08.2012);
– "Wizerunek nowoczesnej kobiety w domu i pracy", gr. 2, 12 osób (27.08.2012 – 29.08.2012);

  •  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławiu;

– "warsztaty wspierające rodzinę", gr. 1, 18 osób (9.07.2012 – 2.08.2012);
– "warsztaty kreowania wizerunku i autoprezentacji", gr. 1, 17 osób (27.08.2012 – 31.08.2012);
– "warsztaty kreowania wizerunku i autoprezentacji", gr. 2, 13 osób (27.08.2012 – 31.08.2012);
– "warsztaty autoprezentacji i komunikacji dla mężczyzn", 4 osoby (27.08.2012 – 31.08.2012);
– "Terapia psychologiczna" dla 7 osób (20.08.2012 – 29.08.2012);

  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeziorach Wielkich:

– "Samopomocowa grupa wsparcia", jedno spotkanie, 8 osób (6.08.2012);

  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławiu:

– "Pośrednictwo pracy", gr. 1, (6.08.2012 – 7.08.2012);
– "Poradnictwo prawne", gr. 2, (26.07.2012 – 3.08.2012);
– "Warsztaty komputerowe", gr. 2 (17.07.2012 – 16.08.2012);
– "Pośrednictwo pracy", gr. 2, (9.08.2012 – 10.08.2012);
– "Pośrednictwo pracy", gr. 3, (3.08.2012 – 6.08.2012);
– "Poradnictwo prawne", gr. 3, (6.08.2012 – 10.08.2012);
– "Pośrednictwo pracy", gr. 4, (7.08.2012 – 8.08.2012);
– "Pośrednictwo pracy", gr. 5, (1.08.2012 – 3.08.2012);
– "Poradnictwo prawne", gr. 5, (6.08.2012 – 10.08.2012);
– "Warsztaty komputerowe", gr. 5 (24.07.2012 – 17.08.2012);
– "Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy", gr. Zielona (20.08.2012 – 24.08.2012);
– "Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy", gr. Czerwona (20.08.2012 – 24.08.2012);

  •  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rojewie:

– "Psychoterapia", trzecie i czwarte spotkanie, 5 osób,  (1.08.2012 – 22.08.2012);
– "Rozmowa z doradcą zawodowym" w celu opracowania Indywidualnego Planu Działania", 24 osoby (27.08.2012 – 29.08.2012);

  • Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelnie:

– "Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej", 16 osób  (6.08.2012 – 8.08.2012);
– "Warsztaty wspierające rodzinę", 3 rodziny (9.08.2012 – 22.08.2012);
– "Grupa wsparcia", trzy spotkania, 10 osób (13.08.2012 – 30.08.2012).