Podsumowanie działalności Klubu Integracji Społecznej w miesiącu kwietniu i maju 2009

1 czerwca 2009

Dowiedzmy się, jak intensywnie w ostatnich miesiącach działa Fundacyjny Klub Integracji Społecznej?

Już po raz kolejny Klub Integracji Społecznej zaprosił do współpracy Ośrodki Pomocy Społecznej z okolicznych gmin, które realizują projekty systemowe, współfinansowane przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1 – "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej".

Podsumujmy wobec tego dwa ostatnie miesiące pracy KIS.
W miesiącu kwietniu Fundacja zrealizowała Trening umiejętności społecznych dla podopiecznych GOPS w Złotnikach Kujawskich, w których uczestniczyło 14 osób oraz dla 10 podopiecznych GOPS w Jeziorach Wielkich.

Miesiąc maj rozpoczął się od Poradnictwa prawnego, w którym uczestniczyło 15 podopiecznych z M – GOPS w Gniewkowie oraz 15 podopiecznych OPS w Pakości. Kolejne tygodnie upływały pod znakiem Treningu umiejętności społecznych, w którym uczestniczyły następujące OPS:
– M – GOPS Gniewkowo: 25 osób;
– GOPS Dąbrowa Biskupia: 12 osób;
– MOPS Inowrocław: 30 osób;
– M – GOPS Janikowo: 15 osób;
– GOPS Rojewo: 7 osób;
– M – GOPS Strzelno: 12 osób;
– GOPS Inowrocław: 20 osób.

Odbyły się również Warsztaty doradztwa zawodowego, w których uczestniczyli podopieczni GOPS Złotniki Kujawskie (10 osób) oraz GOPS Jeziora Wielkie (10 osób). W miesiącu maju odbyły się również dwa spotkania grup wspracia, w których uczestniczyli podopieczni M – GOPS Gniewkowo (25 osób), GOPS Inowrocław (20 osób), GOPS Rojewo (7 osób), GOPS Dąbrowa Biskupia (12 osób).

Klub Integracji Społecznej zrealizował również pierwsze szkolenie zawodowe – Pracownik malej gastronomi, w którym uczestniczyły 4 osoby z M – GOPS w Kruszwicy.

Na kolejne sprawozdanie z działalność KISu, zapraszamy już w lipcu!