Podsumowanie działalności Klubu Integracji Społecznej w miesiącu lipcu 2009

11 sierpnia 2009

Dowiedzmy się, jak intensywnie w miesiącu lipcu działał Klub Integracji Społecznej?

Nadszedł czas na podsumowanie działań Klubu Integracji Społecznej w miesiącu lipcu W ramach KISu klienci Ośrodków Pomocy Społecznej z okolicznych gmin, biorą udział w pojektach systemowych, współfinansowanych przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1 – "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej". Większość działań w tych projektach, realizowana jest przez Fundację Ekspert – Kujawy.

Miesiąc rozpoczął się od Warsztatów ABC Przedsiębiorczości – Zawody przyszłości, w których uczestniczyło 30 podopiecznych MOPS Inowrocław. W miesiącu czerwcu Fundacja zrealizowała również Trening pamięci dla podopiecznych M – GOPS w Gniewkowie, w których uczestniczyło 18 osób; dla 20 osób z GOPS Inowrocław, dla 29 osób z MOPS Inowrocław. Trzy OPS korzystały z Warsztatów Wspierających Rodzinę, a mianowicie: M – GOPS Janikowo 15 osób;GOPS Inowrocław 20 osób; M – GOPS Kruszwica 25 osób.Ponad to, odbyły się zajęcia z Poradnictwa prawnego, w których brali udział klienci M – GOPS Strzelno: 12 osób. Odbył się również Trening z zakresu relaksacji i autoprezentacji, w którym brali udział klienci z MOPS Inowrocław – 29 osób oraz z OPS Pakość – 12 osób. W GOPS Dąbrowa odbyły się Warsztaty Doradztwa Zawodowego dla 12 osób. W miesiącu lipcu zrealizowano również po 2 spotkania Samopomocowych Grupa Wsparcia dla następujących OPS: GOPs Inowrocław, GOPS Dąbrowa Biskupia, GOPS Dąbrowa, M – GOPS Gniewkowo oraz GOPS Rojewo.

Klub Integracji Społecznej zakończył również realizację szkolenieaz zakresu obsługi sprzętu ziemnego dla 1 osoby – klienta GOPS w Jeziorach Wielkich.

Fundacja zorganizowała również trzy wyjazdy integracyjne dla uczestników KISu i ich rodzin: do Rogowa pojechali klienci MOPS Inowrocław i M – GOPS Gniewkowo, zaś do Torunia klienci MOPS Inowrocław.

Na kolejne sprawozdanie z działalność KISu, zapraszamy już we wześniu, a tymczasem zapraszamy do galerii zdjęć.