Podsumowanie działań Klubu Integracji Społecznej w miesiącu lipcu 2010

6 sierpnia 2010


Sprawdź, jak intensywnie w miesiącu lipcu działał Fundacyjny Klub Integracji Społecznej!


Nadszedł czas na podsumowanie działań Klubu Integracji Społecznej w miesiącu lipcu.

Przypominamy, że już po raz kolejny Fundacja zaprosiła do współpracy Ośrodki Pomocy Społecznej z okolicznych gmin, które realizują projekty systemowe, współfinansowane przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1 – "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej".

W miesiącu lipcu zrealizowaliśmy następujące działania dla podopiecznych okolicznych OPSów:

 • Trening z zakresu autoprezentacji dla 48 podopiecznych z MOPS w Inowrocławiu;
 • Trening umiejętności społecznych dla 10 osób z GOPS w Inowrocławiu;
 • Warsztaty doradztwa zawodowego dla 48 osób z MOPS w Inowrocławiu;
 • Warsztaty doradztwa zawodowego dla 20 osób z GOPS w Inowrocławiu;
 • Warsztaty doradztwa zawodowego dla 12 osób z GOPS w Dąbrowie;
 • Warsztaty wspierające rodzinę dla 12 osób z GOPS Dąbrowie Biskupiej;
 • Warsztaty wspierające rodzinę dla 20 osób z GOPS w Inowrocławiu;
 • Warsztaty wspierające rodzinę dla 10 podopiecznych z GOPS w Jeziorach Wielkich;
 • Poradnictwo prawne dla 11 podopiecznych z GOPS w Jeziorach Wielkich;
 • Poradnictwo prawne dla 14 osób podopiecznych z GOPS w Rojewie;
 • Warsztaty ABC Przedsiębiorczości dla 48 podopiecznych z MOPS w Inowrocławiu;
 • Warsztaty ABC Przedsiębiorczości dla 18 osób z GOPS w Złotnikach Kujawskich;
 • Wizerunek nowoczesnej kobiety w domu i w pracy dla 11 osób z OPS w Pakości;
 • Warsztaty „Zostań wolontariuszem” dla 48 podopiecznych z MOPS w Inowrocławiu;
 • Warsztaty z zakresu relaksacji dla 8 osób z OPS w Pakości.

Ponadto, zrealizowano spotkania Samopomocowych grup wsparcia dla podopiecznych z Rojewa, Dąbrowy Biskupiej i Inowrocławia oraz zajęcia z samorozwoju dla podopiecznych z Rojewa.

Fundacja zorganizaowała także 2 rodzinne wyjazdy:- dla podopiecznych GOPS w Dąbrowie Biskupiej do Poznania oraz dla podopiecznych M-GOPS w Janikowie do Ostrowa Lednickiego i okolic.

Ciekawą atrakcją było też wyjście do kina na seans „Shrek Forever” w "3D" dla podopiecznych GOPS w Dąbrowie Biskupiej wraz z dziećmi. Było to pierwsze wyjście tego typu zorganizowane przez naszą Fundację dla klientów OPS.

Na kolejne sprawozdanie z działalność KIS-u, zapraszamy już we wrześniu, a tymczasem zapraszamy do galerii zdjęć .