Podsumowanie działań Klubu Integracji Społecznej w miesiącu maju 2010 r.

1 czerwca 2010

 Sprawdź, jak intensywnie w miesiącu maju działał Fundacyjny Klub Integracji Społecznej?

Nadszedł czas na podsumowanie działań Klubu Integracji Społecznej w miesiącu maju. Przypominamy, że już po raz kolejny Fundacja zaprosiła do współpracy Ośrodki Pomocy Społecznej z okolicznych gmin, które realizują projekty systemowe, współfinansowane przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1 – "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej".

Miesiąc rozpoczął się od "Treningu umiejętności społecznych" dla M – GOPS w Kruszwicy w którym uczestniczyło 12 osób – zajęcia realizowane były w Kruszwicy. W miesiącu maju Fundacja zrealizowała również "Warsztaty Psychologiczno – Edukacyjne" dla podopiecznych OPS w Pakości, w których uczestniczyło 8 osób. Trzy OPSy skorzystały z "Treningu umiejętności społecznych,", realizowanego w Fundacji a mianowicie: GOPS Dąbrowa Biskupia: 12 osób; M – GOPS Strzelno:14 osób oraz GOPS Rojewo: 14 osób. Ponadto, rozpoczęły się zajęcia z zakresu autoprezentacji w których brali udział klienci GOPS Złotniki Kujawskie: 18 osób.


Na kolejne sprawozdanie z działalność KISu, zapraszamy już w lipcu,a tymczasem zapraszamy do galerii zdjęć KISu