Podsumowanie działań Klubu Integracji Społecznej w roku 2008

5 stycznia 2009

Fundacja Ekspert – Kujawy zakończyła realizacje działań Klubu Integracji Społecznej dla Ośrodków Pomocy Społecznej w roku 2008.

Minęło ponad pół roku, odkąd Klub Integracji Społecznej, działający przy Fundacji Ekspert – Kujawy, rozpoczął współpracę z 12 Ośrodkami Pomocy Społecznej, w  związku z realizacją Projektów systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji społecznej przez ośrodki pomocy społecznej”. Fundacja podjęła się realizacji działań w ramach KIS dla następujących ośrodków:

 • M – GOPS W Kruszwicy;
 • M – GOPSD W Strzelnie;
 • GOPS w Dąbrowie Biskupiej;
 • OPS w Pakości;
 • M – GOPS w Gniewkowie;
 • MOPS w Inowrocławiu;
 • GOPS w Jeziorach Wielkich;
 • GOPS w Inowrocławiu;
 • GOPS w Rojewie;
 • GOPS w Złotnikach Kujawskich;
 • M – GOPS w Janikowie;
 • GOPS w Dąbrowie.

W ramach KIS, w okresie od maja do grudnia 2008 roku, Fundacja zrealizowała następujące działania:

 • Warsztaty aktywizacji społecznej
 • Warsztaty doradztwa zawodowego
 • Warsztaty kreowania wizerunku
 • Warsztaty poradnictwa prawnego
 • Rozmowa z doradcą zawodowym
 • Rozmowa z pośrednikiem pracy
 • Grupy wsparcia
 • Szkolenia zawodowe (m. in. Spawacz, Podstawy obsługi komputera, Florystyka, Obsługa kas fiskalnych, Wizaż ze zdobieniem paznokci, Gastronomia).

Z dumą możemy stwierdzić, iż ponad 200 osób skorzystało ze wsparcia oferowanego przez naszą Fundację. Owocem naszej ciężkiej pracy są pozytywne opinie uczestników, widoczne zmiany w ich postawach, wskazujące na większą aktywność, zaangażowanie i pewność siebie. Na naszych oczach dochodziło niejednokrotnie do całkowitych przemian, a dzięki długotrwałości działań narodziły się przyjaźnie. Jednak, co najważniejsze, pozytywnymi rezultatami naszych działań są informacje o podjęciu przez naszych poddopiecznych zatrudnień oraz stawianie pierwszych kroków w kierunku otwarcia własnej działalności gospodarczej, co jest jednym z najważniejszych założeń Klubu Integracji Społecznej.

Ze swojej strony pragniemy podziękować wszystkim Ośrodkom Pomocy Społecznej, a w szczególności Kierownictwu poszczególnych ośrodków oraz Zespołom Projektowym, dzięki  którym współpraca i wymiana informacji układała się tak pomyslnie. 
Szczególne podziekowania i słowa uznania składamy na ręce uczestników za ich wytrwałość w dązeniu do celu oraz wszelkie miłe słowa, jakie usłyszeliśmy z Państwa strony. Życzymy, aby rok 2009 przyniósł Państwu same sukcesy, zarówno w życiu rodzinnym, jak i zawodowym!