Podsumowanie działań Klubu Integracji Społecznej w roku 2011

10 listopada 2011

 Już za niecały miesiąc Fundacyjny Klub Integracji Społecznej zakończy kolejny cykl współpracy z Ośrodkami Pomocy Społecznych z okolicznych powiatów.

W związku z tym, możemy sobie pozwolić na wstępne podsumowanie dokonań Klubu.

W roku 2011, Fundacja podjęła współpracę z 13 instytucjami:

 • GOPS w Dąbrowie Biskupiej (pow. inowrocławski);
 • M – GOPS w Gniewkowie (pow inowrocławski);
 • GOPS w Inowrocławiu (pow. inowrocławski);
 • MOPS w Inowrocławiu (pow. inowrocławski);
 • M – GOPS w Janikowie (pow. inowrocławski);
 • GOPS w Jeziorach Wielkich (pow. mogileński);
 • M – GOPS w Kruszwicy (pow. inowrocławski);
 • PCPR w Mogilnie (pow. mogileński);
 • GOPS w Nowej Wsi Wielkiej (pow. bydgoski);
 • OPS w Pakości (pow. inowrocławski);
 • GOPS w Rojewie (pow. inowrocławski);
 • M – GOPS w Strzelnie (pow. mogileński);
 • GOPS w Złotnikach Kujawskich (pow. inowrocławski).

W ramach niniejszej współpracy Fundacja zrealizowała setki godzin warsztatów, szkoleń oraz wsparcia psychologiczno – doradczego dla kilkuset podopiecznych w/w instytucji.

GOPS Dąbrowa Biskupia (11 osób):

 • Kurs prawo jazdy kat. B – 5 os.;
 • Pracownik administracyjno – biurowy – 1 os.;
 • Florystyka i zdobienie przedmiotów – 3 os.;
 • Nowoczesny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej – 1 os.;
 • Wizaż i zdobienie paznokci – 1 os.

M – GOPS Gniewkowo (57 osób):

 • Trening umiejętności społecznych – 57 os.;
 • Warsztaty doradztwa zawodowego – 57 os.;
 • Trening z zakresu relaksacji – 57 os.;
 • Samopomocowa grupa wsparcia – 57 os.;
 • Opiekuna osób starszych – 30 os.;
 • Pracownik małej gastronomii – 15 os.. 

GOPS Inowrocław (34 osoby):

 •  Warsztaty "Uwierz w siebie" – 8 os.;
 • Indywidualna rozmowa z doradcą zawodowym – 26 os.;
 • Warsztaty doradzta zawodowego – 26 os.;
 • Wyjazd szkoleniowo – integracyjny do Ciechocinka – 7 os.;
 • Nowoczesny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych – 7 os.;
 • Pracownik hurtowni z obsługą wózków jezdniowych – 1 os.

 MOPS Inowrocław (114 osób):

 • Trening umiejętności społecznych – 56 os.;
 • Poradnictwo prawne – 56 os.;
 • Warsztaty doradztwa zawodowego – 56 os.;
 • Indywidualne rozmowy z doradcą zawodowym – 56 os.;
 • Warsztaty ABC Przedsiębiorczości – 56 os.;
 • Warsztaty "Zostań wolontariuszem" – 56 os.;
 • Indywidualne pośrednictwo pracy – 56 os.;
 • Samopomocowe grupy wsparcia – 20 os.;
 • Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej – 114 os.;
 • Warsztaty "Pokonać stres pozytywnymi emocjami" – 74 os.;
 • Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy – 76 os.;
 • Warsztaty komputerowe – 40 os.;
 • Warsztaty domowej przedsiębiorczości – 40 os.;
 • Warsztaty komunikowania się i kreowania wizerunku – 58 os.;
 • Warsztaty z zakresu równości szans – 52 os.;
 • Warsztaty z zakresu edukacji obywatelskiej z elementami poradnictwa prawnego – 52 os..

 M – GOPS Janikowo (27 osób):

 •  Trening umiejętności społecznych – 27 os.;
 • Warsztaty ABC Przedsiębiorczości – 27 os.;
 • Wyjazd integracyjny do Żnina, Biskupina i Wenecji – 70 os.;
 • Trening z zakresu relaksacji – 4 os.;
 • Warsztaty doradztwa zawodowego – 23 os.;
 • Pracownik hurtowni z obsługą wózka widłowego – 2 os.;
 • Warsztaty wspierające rodzinę – 4 os.;
 • Opiekunka osób starszych – 2 os.;
 • Florystyka i zdobienie przedmiotów – 13 os.;
 • Kurs fryzjerski – 3os.;
 • Kurs pierwszej pomocy – 23 os.;

 GOPS Jeziora Wielkie (22 osoby):

 • Trening umiejętności społecznych – 12 os.;
 • Warsztaty doradztwa zawodowego – 22 os.;
 • Indywidualne rozmowy z doradcą zawodowym – 21 os.;
 • Warsztaty poradnictwa prawnego – 22 os.;
 • ABC Komputera – 5 os.;
 • Nowoczesny sprzedawca z obsługą komputera i kas fiskalnych – 8 os.;
 • Operator maszyn do prac ziemnych – 1 os.;
 • Florystyka i zdobienie przedmiotów – 10 os.;
 • Samopomocowe grupy wsparcia – 9 os.;
 • Indywidualna rozmowa z pośrednikiem pracy – 10 os.;

 M – GOPS Kruszwica (38 osoby):

 • Kasy fiskalne z fakturowaniem – 23 os.;
 • Warsztaty wspierające rodzinę – 15 os.;
 • Warsztaty poradnictwa prawnego – 13 os.

GOPS Nowa Wieś Wielka (8 osób):

 • Stylizacja paznokci – 3 os.;
 • Obsługa kas fiskalnych – 5 os.

OPS Pakość (28 osób):

 • Młodziez na rynku pracy – 10 os.;
 • ABC Komputera – 10 os.;
 • Trening umiejętności społecznych – 8 os.;
 • Warsztaty doradztwa zawodowego – 18 os.;
 • Wizerunek nowoczesnej kobiet w domu i w pracy – 7 os.;
 • Wyjazd integracyjny do Kórnika – 44 os.;
 • Trening pamięci – 10 os.;
 • Warsztaty "Zostań wolontariuszem" – 10 os.;
 • Nowoczesny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych – 3 os.;
 • Pracownik hurtowni z obsługą wózków jezdniowych – 1 os.;
 • Profilaktyka uzależnień – 10 os.;
 • Pracownik małej gastronomii – 3 os.

GOPS Rojewo (23 osoby):

 • Trening umiejętności społecznych – 10 os.;
 • Warsztaty aktywizacji społecznej – 13 os.;
 • Florystyka i zdobienie przedmiotów – 6 os.;
 • Warsztaty doradztwa zawodowego – 23 os.;
 • Indywidualna rozmowa z doradcą zawodowym – 13 os.;
 • Warsztaty poradnictwa prawnego – 13 os.;
 • Nowoczesny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej – 3 os.;
 • ABC Komputera – 4 os.;
 • Pracownik hurtowni z obsługą wózka jezdniowego – 1 os.;
 • Pracownik administracyjno – biurowy – 2 os.;
 • Samopomocowe grupy wsparcia – 23 os.;
 • Indywdiualna rozmowa z psychologiem – 10 os.;
 • Księgowość małej firmy – 1 os.;
 • Wizaż i zdobienie paznokci – 1 os.;
 • Kurs fryzjerski – 5 os.

M – GOPS Strzelno (24 osoby):

 • Trening umiejętności społecznych – 24 os.;
 • Warsztaty doradztwa zawodowego – 24 os.;
 • Wyjazd integracyjny do Solca Kujawskiego – 23 os.;
 • Warsztaty poradnictwa prawnego – 22 os.;
 • Indywidualna rozmowa z doradcą zawodowym – 21 os.;
 • Warsztaty wspierające rodzinę – 5 os.;
 • Wyjazd do Opery Nova – 26 os.;
 • Nowoczesny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej – 3 os.;
 • Wyjazd integracyjny do Myślęcinka – 23 os.;
 • Pracownik hurtowni z obsługą wózka jezdniowego – 2 os.;
 • Pracownik małej gastronomii – 1 os.;
 • Spawacz w metodzie 135 – 1 os.;
 • Opiekunka osób starszych – 2 os.;
 • Pośrednictwo pracy – 18 os.;
 • Kurs fryzjerski – 4 os.

GOPS Złotniki Kujawskie  (31 osób):

 • Warsztaty doradztwa zawodowego – 31 os.;
 • Pracownik hurtowni z obsługą wózka jezdniowego – 5 os.;
 • Księgowość małej firmy – 6 os.;
 • Pracownik administracyjno – biurowy – 3 os.;
 • Pracownik małej gastronomii – 2 os.
 • Opiekunka osób starszych – 1 os.;
 • Nowoczesny sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej – 13 os.;
 • Nowoczesny sprzedawca z obsługą komputera – 1 os.

 PCPR Mogilno  (5 osób):

 • Florystyka i zdobienie przedmiotów – 3 os.;
 • Warsztaty ABC Przedsiębiorczości – 2 os.;
 • Warsztaty doradztwa zawodowego – 1 os.