Podsumowanie projektu „Warsztaty teatralno – artystyczne z aktorem Dawidem Kartaszewiczem”

18 listopada 2020

W okresie od 1 marca 2020 roku do 15 listopada 2020 roku Fundacja Ekspert – Kujawy realizowała projekt „Warsztaty teatralno – artystyczne z aktorem Dawidem Kartaszewiczem”. W projekcie uczestniczyło 20 osób starszych w wieku 50+. Byli to mieszkańcy Inowrocławia, słuchacze Uniwersytetu III Wieku Fundacji Ekspert – Kujawy przy Wyższej Szkole Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujawskiego w Inowrocławiu. W ramach projektu zrealizowano 3 spotkania warsztatowe, prowadzonych przez wokalistę i aktora – Dawida Kartaszewicza. Każde spotkanie trwało 3 godziny zegarowe. Podczas zajęć wykorzystane były techniki improwizacji teatralnej i komediowej, pracy nad autentycznością emocjonalną, pracy z ciałem i ruchem scenicznym oraz pracy nad dykcją.

Dzięki projektowi:
– wzbudzono świadomość kulturową wśród 20 uczestników projektu,
– zintegrowano 20 uczestników projektu,
– zwiększono umiejętności aktorskie 20 uczestników projektu,
– zachęcono do popularyzacji kultury 20 uczestników projektu,
– wzrosła samoocena 20 uczestników projektu poprzez możliwość prezentowania publicznie swoich umiejętności.

Projekt współfinansowany był ze środków Prezydenta Miasta Inowrocławia w ramach wspierania wykonania zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego w 2020 roku.