Podziękowania za wsparcie.

13 września 2011

https://fundacja.ekspert-kujawy.pl/images/smilies/podziekowanie.jpg