PORADNIK PRZEDSIĘBIORCY – BEZROBOTNI ROZPOCZYNAJĄCY DZIAŁALNOŚĆ (przed jej zarejestrowaniem)

15 lutego 2010


Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu
ul. Mątewska 17
tel. 52-35-92-400
bezpłatna infolinia: 0 800 113 122
e-mail: wlasnadzialalnosc@pupinowroclaw.pl

Można ubiegać się o jednorazową pomoc finansową na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanego z podejmowanym przedsięwzięciem, w wysokości maksymalnie 15.000 zł.
Szczegółowe informacje dotyczące wsparcia finansowego na stronie internetowej PUP Inowrocław www.pupinowroclaw.pl

Fundacja Ekspert-Kujawy w Inowrocławiu
Ul. Dworcowa 65
88-100 Inowrocław
tel. 52-357-62-15

Okres realizacji projektu: 01.12.2012 – 30.04.2014

Okres realizacji projektu: 01.09.2012 – 31.08.2014

Okres realizacji projektu: 01.10.2011 – 31.12.2013

Projekt realizowany przy współpracy z Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Toruniu.
Okres realizacji projektu: 01.10.2010 – 30.09.2012

Okres realizacji projektu: 01.09.2010 – 30.04.2012

Projekt realizowany w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Inowrocławiu
Okres realizacji projektu: 01.07.2010 – 30.06.2012

Projekty realizowane w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Inowrocławiu
Okres realizacji projektu: 01.06.2010 – 31.05.2012