PORĘCZENIA KREDYTÓW DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

15 lutego 2010

Kujawsko-Pomorski Fundusz
Poręczeń Kredytowych w Toruniu
ul. Szosa Chełmińska 26
tel. 56-62-28-061 wew. 22
e-mail: fpk@kujawsko-pomorskie.pl
www.fpk.kujawsko-pomorskie.pl

Poręczenia kredytów i pożyczek zaciągniętych przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa: dla firm istniejących minimum 6 miesięcy, konieczna zdolność kredytowa, poręczenie kredytu.