NIEPEŁNOSPRAWNI ZAMIERZAJĄCY PODJĄĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ LUB PROWADZĄCY TAKĄ DZIAŁALNOŚĆ

15 lutego 2010


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Inowrocławiu
ul. Mątewska 17, pok. nr 132
tel. 52-35-92-263
www.pcpr.inowroclaw.info

O wsparcie finansowe mogą ubiegać się:
a) osoby niepełnosprawne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Inowrocławiu jako bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu; środki w takim wypadku mogą być przeznaczone na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lubna wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej; pomoc może wynieść do 40.000 zł.
b) osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą; dofinansowanie do wysokości połowy oprocentowania kredytu.