DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB JEJ ROZWÓJ

15 lutego 2010

Okres realizacji projektu: 01.12.2012 – 30.04.2014

Okres realizacji projektu: 01.09.2012 – 31.08.2014

Okres realizacji projektu: 01.10.2011 – 31.12.2013

Projekt realizowany przy współpracy z Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Toruniu.
Okres realizacji projektu: 01.10.2010 – 30.09.2012

Okres realizacji projektu: 01.09.2010 – 30.04.2012

Projekt realizowany w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Inowrocławiu
Okres realizacji projektu: 01.07.2010 – 30.06.2012

Projekty realizowane w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Inowrocławiu
Okres realizacji projektu: 01.06.2010 – 31.05.2012