POŻYCZKI DLA OSÓB PODEJMUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ ORAZ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW NA ROZWÓJ FIRMY

15 lutego 2010


Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości PTE
ul. Poznańska 185
tel. 52-35-75-679
e-mail: owp-frp@pte.bydgoszcz.pl
www.pte.bydgoszcz.pl

Pożyczki ze środków FRP dla zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej lub już mających własną firmę (jeżeli nie mają zdolności kredytowej): maksymalna wysokość wsparcia to 120.000 zł, spłata nie dłużej niż 60 miesięcy, minimalny wkład własny to 20 proc. wartości przedsięwzięcia, Pożyczki ze środków PARP na pokrycie kosztów uruchomienia, prowadzenia lub rozszerzenia działalności gospodarczej: maksymalna wysokość wsparcia to 90.000 zł, spłata nie dłużej niż 48 miesięcy, minimalny wkład własny to 20 proc. wartości przedsięwzięcia.

Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy w Toruniu
Toruński Park Technologiczny, budynek A, pok. nr 122
ul. Włocławska 176
tel. 56-62-27-162
e-mail: pozyczki@kujawsko-pomorskie.pl
www.pozyczki.kujawsko-pomorskie.pl
Biuro w Inowrocławiu
ul. Poznańska 36
tel. 52-35-72-612

Pożyczki dla małych firm (do 50 pracowników), inwestycyjne i obrotowe w wysokości maksymalnie 120.000 zł, spłata nie dłużej niż 24 miesiące (obrotowe) i 5 lat (inwestycyjne). Pożyczki dla tzw. starterów (działających krócej niż 6 miesięcy): inwestycyjne i obrotowe w wysokości maksymalnie 40.000 zł, spłata nie dłużej niż 18 miesięcy (obrotowe) i 5 lat (inwestycyjne), Mikropożyczki: inwestycyjne i obrotowe w wysokości maksymalnie 10.000 zł, spłata nie dłużej niż 18 miesięcy.

Subregionalny Fundusz Pożyczkowy „Kujawiak”
Biuro Regionalne w Bydgoszczy
ul. Rumińskiego 6 pok. nr 34
tel. 52-32-09-106
www.pfp.com.pl

Pomoc przeznaczona dla mikro i małych przedsiębiorców, którzy mają utrudniony dostęp do kredytu bankowego: warunkiem jest istnienie firmy od minimum trzech miesięcy oraz zatrudnianie do 50 pracowników, maksymalna kwota pożyczki to 120.000 zł na cele inwestycyjne i obrotowe, minimalny wkład własny to 20 proc. wartości przedsięwzięcia.

Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie
Aleje Jerozolimskie 7
tel. 22-52-29-174
infolinia: 0 801 667 655
e-mail: bgk@bgk.com.pl
www.bgk.com.pl
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu
ul. Chełmińska 28
tel. 56-61-20-150
e-mail: torun@bgk.com.pl

Pożyczki na finansowanie kosztów rozpoczęcia działalności gospodarczej: program kierowany jest do bezrobotnych w wieku do 25 roku życia oraz osób pozostających bez pracy mających wyższe wykształcenie i skończone nie więcej niż 27 lat, maksymalna wartość pożyczki to 40.000 zł, istnieje możliwość uzyskania umorzenia do 30 proc. wykorzystanej kwoty pożyczki pod warunkiem zatrudnienia jednej osoby bezrobotnej na pełny etat na okres minimum roku lub 35 proc. wykorzystanej kwoty pożyczki jeśli zatrudnionych zostanie przynajmniej dwóch bezrobotnych na minimum 12 miesięcy każdy.