PROGRAM STYPENDIÓW POMOSTOWYCH

23 czerwca 2006

Fundacja Ekspert-Kujawy w Inowrocławiu jako Lokalny Partner Programu oraz Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości wraz z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności oraz Narodowym Bankiem Polskim, Fundacją PZU, Bankiem Pocztowym SA, Fundacją BRE Banku, Fundacją Jana Kantego Steczkowskiego i firmą Polskie Młyny SA przy współpracy Agencji Nieruchomości Rolnych

ogłasza

V EDYCJĘ PROGRAMU STYPENDIÓW POMOSTOWYCH
W roku akademickim 2006/2007 planujemy przyznanie 1350 stypendiów w wysokości 350 zł miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy.

Ten program jest dla Ciebie, jeżeli spełnisz następujące warunki:

jesteś zdolny, ambitny i chcesz kontynuować naukę na wyższej uczelni,

zdasz dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym (stypendia będą przyznawane na podstawie konkursu świadectw maturalnych),

zostaniesz przyjęty na dzienne studia magisterskie,

mieszkasz na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców,

pochodzisz z rodziny byłego pracownika ppgr, uczęszczasz do szkoły objętej programem stypendialnym lokalnej organizacji pozarządowej uczestniczącej w naszym Programie, lub do szkoły uczestniczącej w programie English Teaching i Szkoła Ucząca się

w Twojej rodzinie dochód na osobę nie przekracza 504 zł.


KTO MOŻE BYĆ STYPENDYSTĄ?

– młodzież ze szkół objętych programami stypendialnymi organizacji uczestniczących w akcji "Dyplom z marzeń" spełniająca warunki Regulaminu.

Niezbędne dokumenty do ubiegania się o stypendium i kontakty do organizacji, w których należy je składać znajdują się w poszczególnych segmentach.

Termin składania wniosków upływa 15 sierpnia 2006 roku.

Programem zarządza Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.

Fundatorzy Programu:

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

Narodowy Bank Polski

Fundacja PZU

Fundacja im. Jana Kantego Steczkowskiego

Fundacja BRE Banku

Bank Pocztowy SA

Polskie Młyny SA
Koalicja lokalnych organizacji pozarządowych IV segmentu wyłonionych do Programu w drodze konkursu Dyplom z marzeń.