f
g

Aktualności

Zakończenie projektu

2 lipca 2020

Informujemy, że z dniem 30 czerwca 2020 roku, pomimo licznych trudności udało się z powodzeniem zakończyć projekt. Dziękujemy uczestnikom za ich trud włożony w udział we wszystkich formach wsparcia. Składamy podziękowania Stowarzyszeniu LGD Czarnoziem na Soli za wsparcie i pomoc w trakcie realizacji projektu. Serdeczne podziękowania dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotnikach Kujawskich, […]

Sprawdź co dzieje się w projekcie

20 czerwca 2020

W najbliższych dniach do uczestników projektu zostaną wysłane przez pośrednika pracy materiały związane z poszukiwaniem pracy.  Pośrednik przygotował informację prawe nt. sytuacji na rynku pracy, w tym w szczególności związanych z pracą na odległość, pracą zdalną, telepracą. W przesłanych materiałach uczestnicy znajdą także aktualne oferty pracy z naszego regionu. Informujemy uczestników że na  30 czerwca […]

Sprawdź co dzieje się w projekcie

17 kwietnia 2020

Informujemy uczestników, że w obecnej sytuacji kontakt osobisty z pracownikami Fundacji nie jest możliwy. Wszystkie ważne sprawy prosimy załatwiać drogą mailową,. Korespondencję kierujemy na adres fundacja@ekspert-kujawy.pl. Biuro projektu jest zamknięte.

Wydłużenie czasu trwania projektu

2 kwietnia 2020

Informujemy, że mamy zgodę od Stowarzyszenia LGD Czarnoziem na Soli na wydłużenie projektu do czerwca 2020 roku. Zgodnie z regulaminem projektu przypominamy, że taka zmiana nie wymaga aneksowania umów z uczestnikami. To dobra wiadomość, bowiem praktycznie wszyscy od kilku dni jesteśmy zamknięci w domach. Informujemy, że w najbliższym kwartale przygotujemy wsparcie w zakresie pośrednictwa pracy, […]

Sprawdź co dzieje się w projekcie

23 marca 2020

W marcu 2020 roku prowadzone było dla uczestników indywidualne pośrednictwo pracy. Wrzesień jest miesiącem, w którym wszyscy uczestnicy realizują staże zawodowe.  Jest to ostatnia forma wsparcia dla uczestników projektu.  Uczestnikom pomagaliśmy w opracowaniu CV, listów motywacyjnych, tłumaczyliśmy jak aktywnie poszukiwać pracy, jak przygotować się do rozmów kwalifikacyjnych. Jednocześnie z uwagi na trudną sytuację zdrowotną, wynikającą […]

Sprawdź co dzieje się w projekcie

8 stycznia 2020

Kontynuujemy wsparcie dla uczestników. W związku z trudnym okresem w poszukiwaniu przez naszych uczestników pracy (okres zimowy, brak ofert  sezonowych)  wydłużyliśmy projekt o 3 miesiące. W tym czasie zaplanujemy dla uczestników pośrednictwo pracy, które będzie prowadzone w formach indywidualnych.  O terminach spotkań będziemy informować zainteresowanych telefonicznie.

Sprawdź co dzieje się w projekcie

4 grudnia 2019

Z końcem listopada 2019 roku zakończyliśmy staże zawodowe.  Informujemy że przed uczestnikami kolejny etap wsparcia indywidualne pośrednictwo pracy i pomoc w wejściu na rynek pracy. Z uwagi na porę roku, która zdecydowanie nie sprzyja poszukiwaniu miejsc pracy (uczestnicy mogą mieć duże trudności ze znalezieniem pracy) pośrednik pracy zwrócił się do kierownictwa Fundacji o rozważenie możliwości […]

Sprawdź co dzieje się w projekcie

26 września 2019

Wrzesień jest miesiącem, w którym wszyscy uczestnicy realizują staże zawodowe.  15 uczestników/czek projektu odbywa w lokalnych instytucjach samorządowych i podległych im jednostkach organizacyjnych, w  prywatnych firmach oraz w organizacjach pozarządowych i podmiotach ekonomii społecznej  z naszego regionu.

Sprawdź co dzieje się w projekcie

26 sierpnia 2019

Dodatkowe działania promocyjne zakończyły się sukcesem. Zespół uczestników projektu uzupełniony został o 3 nowe uczestniczki projektu, które w najbliższych dniach przejdą wsparcie społeczne a następnie rozpoczną aktywizację zawodową. Dziękujemy za pomoc w dodatkowym naborze pracownikom GOPS w Złotnikach Kujawskich.

Przeprowadziliśmy szkolenie „Animacja społeczna, ekonomia społeczna”

18 lipca 2019

Dla 4 uczestników projektu w siedzibie naszej Fundacji przeprowadziliśmy w ramach projektu  szkolenie  pn. Animacja społeczna, ekonomia społeczna. To dodatkowy warsztat, którego tematyka obejmowała tematyką animatora aktywności lokalnej.  Szkolenie przeprowadziliśmy w dniu  17 lipca 2019 roku,  w ramach usług prowadzonych przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej działający przy Fundacji. Szkolenie wpisujące się w Lokalny Program Rewitalizacji […]