Opis projektu

16 lipca 2018

Logo UE kujawsko-pomorskie

Projekt
„Klub Integracji Społecznej dla mieszkańców powiatu inowrocławskiego”

Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących powiat inowrocławski, z wykształceniem nie wyższym niż średnie, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym: w tym osoby bezrobotne (preferowane z III profilem pomocy), w tym osoby niepełnosprawne.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji społecznych i zawodowych 130 uczestników, w tym 85 kobiet, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących powiat inowrocławski.

Okres realizacji projektu od 01.06.2018 roku do 31.12.2019 roku.

W ramach projektu uczestnicy otrzymają wsparcie indywidualne i/lub grupowe:

  • określenie ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej

  • aktywizacja społeczna-grupy wsparcia

  • integracja społeczna-animacja lokalna

  • poradnictwo prawne

  • szkolenia zawodowe rozwijające kwalifikacje/kompetencje zawodowe

  • doradztwo zawodowe

  • staże w zawodzie

  • pośrednictwo pracy

Biuro projektu:

Fundacja Ekspert-Kujawy
ul. Dworcowa 65
88-100 Inowrocław
tel. (52) 357-62-15
email: a.bialka@ekspert-kujawy.pl

Dofinansowanie projektu z UE:  1 254 875,40 zł
Plakat Klub Integracji Społecznej dla mieszkańców powiatu inowrocławskiego